Garantie

Certificatul de garanţie oferit de către producător, ataşat pachetului comercial, şi factura de achiziţie a produsului sunt documentele în baza cărora defectele acoperite de condiţiile de garanţie sunt remediate.

La achiziţia telefonului, certificatul de garanţie este completat cu datele generale şi specifice de identificare ale produsului: data achiziţiei, model telefon, IMEI, model încărcător, serie încărcător, model baterie, serie baterie. De asemenea, se regăsesc şi informaţiile de identificare ale vânzătorului şi cumpărătorului.

Condiţiile de garanţie sunt acordate în conformitate cu legislaţia din România. Perioada de garanţie este de 24 de luni de la data cumpărării produsului.

Scoaterea produsului din garanţie

În certificat sunt menţionate situaţiile care duc la scoaterea produsului din garanţie:

• Intervenţii sau reparaţii executate de persoane neautorizate de către producător. Înainte de a apela la serviciile unui centru service se recomandă clienţilor ca aceştia să verifice dacă este autorizat de către producător. De asemenea, indiferent de defect, clientul trebuie să nu intervină în nici un fel asupra produsului cu scopul de a-l remedia. În afara faptului că se va anula garanţia, prin această intervenţie se pot produce şi alte defecţiuni care pot fi iremediabile.

• Nerespectarea condiţiilor de manipulare, transport, păstrare, punere în funcţiune, exploatare şi întreţinere. Recomandările pentru aceste condiţii sunt prevăzute în documentele ce însoţesc fiecare produs la achiziţionare. • Deteriorări termice, mecanice, plastice datorate incendiilor, accidentelor de orice fel, vibraţiilor, intemperiilor sau neglijenţei în utilizare. Produsele nu trebuie supuse unor schimbări de temperatură majore, şocurilor mecanice şi deteriorărilor plastice. Ca orice produs care conţine componente electronice, trebuie ferit de surse de căldură, nu trebuie trântit, lovit, aruncat etc.

• Folosirea de baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decât cele aprobate de producător. Utilizarea oricărui alt accesoriu, în afara celui original şi compatibil, poate duce la distrugeri hardware sau software, iremediabile.

• În cazul în care produsul prezintă urme de contact cu lichide.

• Intervenţii software neautorizate

• Neconcordanţă între IMEI-ul menţionat pe certificat, cel de pe produs şi cel din software-ul produsului.

• Schimbarea stării originale a aparatului.

• Pierderea certificatului de garanţie. Nu fac obiectul garanţiei defectele care pot apărea în urma instalării sau folosirii unor programe care nu au fost livrate de către producător şi defectele care pot apărea ca urmare a uzurii în limitele normale, în urma folosirii produsului în condiţii normale.